HashOcean

Процедура оформлення лімітів на утворення та розміщення відходів

Сфера Консультації:
Отримання дозволів
Питання:
Як отримати дозвіл на розміщення відходів на території підприємства? У яку установу звертатися? Які документи потрібно подавати?
Відповідь:

Компанія Центр управління пропонує Вам ознайомитися з підготовленою фахівцями компанії консультацією.
Консультацію підготували фахівці компанії Центр управління спеціально для користувачів on-line (он-лайн) інтернет проекту ProTorG. З архівом консультацій також можна ознайомитися перейшовши по посиланню.

Відповідно до ст. 31 Закону України „Про відходи” виробники відходів повинні отримати лімітний дозвіл на розміщення відходів, який видається територіальним органом Мінприроди на місцях. Лімітний дозвіл видається на підставі Постанови Кабміну України від 3 серпня 1998 р. №1218 „Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”. Цей Порядок визначає правила розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів на території України.

На прикладі Миколаївської області.
Власники відходів, які утворюють та розміщують їх на своїй території до 1 червня поточного року подають до державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області заяви на одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році.
До заяви додаються матеріали вказані у п.12 зазначеної постанови, а саме :
    - проект ліміту на утворення та розміщення  відходів;
    - довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів;
    - відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
    - довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
    - довідка про питомі показники утворення відходів;
    - довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів;
    - довідка про наявність потужностей з утилізації відходів;
    - копія договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам;
    - довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік;
    - висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
    - інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки;
    - наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
    - звіт про виконання  планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік;
    - перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;
    - ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. №1120);
    - дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування.
 
Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, яке погоджує або відхиляє їх протягом двох тижнів.

Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення відходів держуправління передає на затвердження обласній державній адміністрації.

Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються терміном на один рік і доводяться до власників відходів до 1 жовтня поточного року.

У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл.
Для одержання такого дозволу власник відходів повинен подати до державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області техніко-економічне обгрунтування утворення додаткових обсягів відходів, а також довідку щодо можливості їх екологічно безпечного розміщення.

Власник відходів має право протягом 6 місяців після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів звернутися з клопотанням про його перегляд.
Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів може бути:
    - використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів;
    - випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
    - удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;
    - укладення додаткових договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області у разі необхідності протягом встановленого терміну переглядає ліміти на утворення та розміщення відходів.

Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.
 
Документи для одержання дозволу.
 
Постанова КМУ від 20.06.95 №440 „Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів”.
 
Заява відповідної форми.
До заяви додаються:
    - копії статутних документів (при першому зверненні вітчизняних підприємств-заявників);
    - ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з управління статистики (код за ЄДРПОУ), довідки про реєстрацію платника ПДВ; витяги із статуту щодо мети та предмету діяльності (для представництв іноземних фірм - копії свідоцтва про реєстрацію).
    - позитивні експертні висновки, погодження МОЗ, МВС, Мінтрансу або Мінпраці.
    - документи щодо достовірності інформації про речовину: країна походження, дата виготовлення, виробник;
    - відомості щодо якості речовини (сертифікат якості, паспорт якості, сертифікат аналізу тощо), кількості речовини;
    - розрахунок та пояснення заявленої кількості речовини;
    - копії сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора та висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи;
    - карта даних небезпечного фактору речовини;
    - дозвільний лист власника карти даних небезпечного фактору та санітарно-гігієнічний висновок на заявлену речовину;
    - копія свідоцтва про реєстрацію лікарських форм вакцин, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів;
    - копія посвідчення про державну реєстрацію пестициду;
    - копія документа, що підтверджує страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності на випадок негативних наслідків діяльності на об'єктах підвищеної небезпеки, яка становить чи може становити небезпеку для довкілля та здоров'я людини і може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
    Документи, які надаються у вигляді ксерокопій, завіряються печаткою підприємства.
 

До заяви (для одержання дозволу на транспортування) додаються:
    - копії дозволів щодо поводження з отруйною речовиною або продуктом біотехнології, виданих заявнику Рескомприроди АР Крим, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища адміністративних територій, державними інспекціями охорони Чорного та Азовського морів;
    - копія посвідчення про державну реєстрацію пестициду;
    - копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора;
    - копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи;
    - копія свідоцтва про державну реєстрацію вакцин, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів.

Список нормативно-правовых актов:
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
3. Закон України “Про відходи”
4. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”
5. Постанова КМУ від 03.08.09 №1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”.
6. Постанова КМУ від 01.03.99 №303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору “
7. Постанова КМУ від 01.11.99 №2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”
8. Постанова КМУ від 03.08.98 №1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру МВВ”
5. Постанова КМУ від 31.08.98 №1360 “Про затвердження порядку ведення реєстру ОУВ та ООУВ”
6. Інструкція про зміст та складання паспорта МВВ (наказ Міністерства ОНПС та ядерної безпеки України від 14.01.99 №12)
7. Постанова КМУ від 20.06.95 №440 «Про затвердження Порядку одержання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин в тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів».
8. Постанова КМУ від 12.10.92 №576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему».
9. Інструкція про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних хімічних речовин у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. Затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 30.07.2002 №294.
10. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» від 14.01.99 №12.
11. Державні санітарні правила та норми (ДсанПіН 2.2.7.029-99) від 01.07.99 № 29
12. Технічний паспорт відходу. ДСТУ 2195-99 від 01.01.2001

Компанія Центр управління надає консультації на безкоштовній основі у відкритому доступі на цьому сайті, а також у закритому доступі в профілі кожного користувача. Фахівці компанії Центр управління дякують за використання нашого сайту. Сподіваємося, що наші консультації будуть корисні Вам у Вашій роботі. Компанія Центр управління сподівається на довгострокову співпрацю зі своїми постійними замовниками та відвідувачами сайту.

Компанія Центр управління також надає за запитом клієнтів – юридичні послуги, аудиторські послуги, консалтингові послуги, послуги у сфері бізнес-консультування.

 

Центр управління

+38-050 318-38-80

+38-096 917-65-28

+38-044 228-13-98

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21